GO
 
 
Informații de interes public ➛ Comunicate
 
Așteptăm propuneri activități de sport pentru anul 2019
2018-11-06
 

Vă informăm prin prezenta, despre faptul că, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita, a început demersurile în vederea fundamentării „Calendarului sportiv al judeţului Harghita pentru anul 2019.”

            Calendarul sportiv va cuprinde acţiuni şi activităţi sportive în cadrul următoarelor programe:

            ●P1 – Programul „Promovarea sportului de performanţă”, acest program vizează organizarea etapelor locale şi judeţene ale campionatelor naţionale, sau alte competiţii locale, judeţene  interjudeţene şi etape zonale organizate de asociaţiile şi cluburile sportive, inclusiv cele organizate în colaborare cu federaţiile sportive naţionale, D.J.S.T Harghita sau alte instituţii;

            ●P2 Programul „Sportul pentru Toţi”, destinat organizării acţiunilor în colaborare cu F.R. „Sportul pentru Toţi” şi prin Asociaţia Judeţeană „Sportul pentru Toţi”, respectiv acţiuni şi activităţi proprii, inclusiv cele organizate în colaborare cu alte instituţii sau D.J.S.T. Harghita.

            Propunerile de calendar  pe anul 2019, vor fi înaintate la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita, Miercurea Ciuc, str.Eroilor, nr.7, cod poştal 530132, sau prin fax la nr.0266-371772 şi e-mail pe adresa djst.harghita@mts.ro , până pe data de 10 decembrie 2018.

            Propunerile de calendar vor fi cuprinse într-un tabel, respectându-se următoarea rubricatură:

            - nr.crt.(1);

            - Denumirea competiţiei sau acţiunii, (descrierea completă a denumirii acţiunii) (2);

            - etapă (3)

            - disciplină sportivă (4);

            - categoria de vârstă (5);

            - sexul (M+F), (6);

            - data şi ora desfăşurării acţiunii (7);

            - locul desfăşurării acţiunii (8);

            - finanţare propusă în lei cu destinaţia exactă a cheltuielilor, ex: premii, barem arbitraj, masă sportivi,etc. (9);

            - denumirea organizatorului (10);

            - observaţii (11);

 

NOTĂ:

 ●Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că, o acţiune propusă la programul P1 nu poate fi propus şi la programul P2 şi invers;

          ● Denumirea acţiunii trebuie să fie foarte clar exprimat şi să cuprindă natura acţiunii ex.CUPA „HARGHITA” la schi, sau CUPA MEMORIALĂ „ION VLĂDESCU” la tenis sau „ CUPA CIUC” la schi fond;

            ●Sumele solicitate trebuie să fie fundamentate şi cifrele să oglindească cheltuiala efectivă, nu are sens să se solicite sume prea mari, deoarece nu există bază reală pentru finanţarea tuturor acţiunilor propuse a fi trecute în calendarul judeţean pe anul 2019 în conformitate cu prevederile Strategiei activităţii sportive pentru perioada 2016-2020;

            ●În conformitate cu prevederile legale în vigoare, toate acţiunile sportive, vor fi trecute în calendarul competiţional judeţean, indiferent dacă se finanțează sau nu. În cazul în care, o acţiune este omisă din calendar, toate structurile sportive trebuie să notifice, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita,  cu 30 de zile înainte de organizarea acesteia.

            ●În ceea ce priveşte datele de desfăşurare, acestea vor fi cele reale, adică data sau perioada este identică cu data, când acţiunile sportive au efectiv loc.

            Se constată faptul că, foarte multe acţiuni sportive se desfăşoară fără respectarea datelor şi locurilor anunţate iniţial, sau unele se desfăşoară, fără ca acestea să fie anunţate organelor competente, fiind create multe probleme în mod inutil.

            Având în vedere cele de mai sus, aşteptăm propunerile Dumneavoastră!

Documentul poate fi descărcată aici.

 
 
Înapoi