GO
 
 
Informații de interes public ➛ Comunicate
 
 
 
ANUNŢ privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcţii publice de execuţie în cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Harghita
2021-01-07
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin. (1) lit. b), alin. (2), alin. (5) și alin. (8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 149, alin. (1) – (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă ocuparea prin transfer la cerere, a funcției publice de execuție vacante de INSPECTOR, clasa I, grad profesional SUPERIOR din cadrul Compartimentului Financiar – Buget – Plăți.
detalii
 
 
IMPORTANT!!! În anul 2020 MTS nu va organiza/ finanţa tabere.
2020-07-03
În acest an, până la emiterea de noi dispoziții legale, Ministerul Tineretului și Sportului nu va organiza / finanța tabere.
detalii
 
 
Respecți. Ești respectat. – campanie de conștientizare în domeniul eticii
2020-03-11
Agenția Națională a Funcționarilor Publici derulează, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice (până în luna martie 2020), campania de conștientizare privind cadrul relațiilor în exercitarea funcției publice. Campania este o activitate a proiectului ETICA – Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație, cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 și are ca obiectiv general creșterea încrederii populației în administrația publică prin evidențierea unei relații bazate pe respectul reciproc dintre cetățeni și funcționari publici.
detalii
 
 
Așteptăm propuneri activități de sport pentru anul 2019
2018-11-06
Vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita, a început demersurile în vederea fundamentării „Calendarului sportiv al judeţului Harghita pentru anul 2019.” Vă așteptăm propunerile de calendar pe anul 2019, la sediul instituției, (Miercurea Ciuc, str.Eroilor, nr.7, cod poştal 530132), sau prin fax la nr.: 0266-371772 şi prin e-mail la adresa; djst.harghita@mts.ro , până pe data de 10 decembrie 2018.
detalii
 
 
Lista medicilor legali pentru a aplica "vize medicale" pe legitimații sau licențele de sportivi
2018-10-24
Vă comunicăm că, numai medicii de pe această listă au dreptul legal de a aplica “vize medicale” pe legitimațiile sau licențele de sportivi,, care să aibă valabilitate recunoscute
detalii
 
 

Contact
Str. Eroilor Nr. 7, Miercurea Ciuc, Harghita
Tel/Fax: +4 0266 371 672, +4 0266 371 772
E-mail: djst.harghita@mts.ro