GO
 
 
Tineret ➛ Centru de tineret ➛ Informații generale

Am planificat programele pe baza forumurilor organizate de Centrul de Tineret Miercurea Ciuc, cu participarea reprezentanţilor organizaţiilor de tineret din regiune.
La realizarea planului au contribuit şi consiliile elevilor din judeţul Harghita, deoarece în opinia noastră este foarte important să organizăm programe conform nevoilor reale al tinerilor din zonă.
Scopul şi importanţa instituţiei după opiniile reprezentanţilor organizaţiilor de tineret şi consiliilor elevilor din regiune:„Este important să fie un loc (spaţiu) unde tinerii se pot adresa cu idei de programe, organiza evenimente, obţine informaţii despre posibilităţile din diferite domenii de interes, ca de exemplu: proiecte, învăţământ, tabere, divertisment etc.
Un loc unde tinerii pot solicita consiliere pentru rezolvarea problemelor lor.” Activităţile Centrului de Tineret Miercurea Ciuc se vor axa pe priorităţile locale luând în considerare şi priorităţile programului european Tineret în Acţiune. Programele Centrului de tineret se vor concentra asupra următoarelor obiective pe baza nevoilor sesizate în rândul tinerilor din regiune:
Implicarea tinerilor în viaţa societăţii (promovarea voluntariatului)
Implicarea tinerilor în politicile de tineret
Învăţarea pe tot parcursul vieţii (educaţie non-formală, diversificarea ofertelor de cursuri)
Sportul şi activităţile în aer liber
Acces la informaţie (facilitarea accesului la informaţie în zonele dezavantajate, rurale, în rândul tinerilor cu dizabilităţi)
Diversificarea programelor
Programe internaţionale (realizarea parteneriatelor internaţionale, programe comune, implicarea tinerilor în programe internaţionale, informarea tinerilor despre posibilităţile existente pe plan internaţional)

Tinerii au întrebări, la care pot găsi răspunsuri consultând diferiţi specialişti. Pentru a răspunde la aceste necesităţi, am înfiinţat un sistem de consiliere pentru tineri în diferite domenii.
Acest serviciu de consiliere se va ţine săptămânal în funcţie de interesul tinerilor.Domeniile de consiliere sunt următoarele:
Consiliere sanitară realizat în colaborare cu un medic
„Viaţa sănătoasă” - realizat în colaborare cu un medic şi un specialist în metode naturale
Consiliere psihologică (sexualitatea, relaţii copil – părinţi, relaţii profesor – student, etc.) - psiholog
Consiliere Antidrog – specialist de la Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog
Bazele contabilităţii – Angajaţii instituţiei
Scrierea proiectelor – Angajaţii instituţiei
Planificare carierei - specialişti de la Agenţia Ocuparea Forţelor de Muncă
Consiliere juridică – avocat, consilier juridic

 
 
Înapoi
 
 

Contact
Str. Eroilor Nr. 7, Miercurea Ciuc, Harghita
Tel/Fax: +4 0266 371 672, +4 0266 371 772
E-mail: djst.harghita@mts.ro