GO
 
 
Acasă ➛ Strategie

 

Strategia de sport a Consiliului Județean Harghita

Justificarea şi obiectivul strategiei de dezvoltare a sportului

Consiliul Judeţean Harghita este instituţia publică al cărei obiectiv principal este acela de a creşte nivelul de trai al populaţiei din judeţul Harghita prin utilizarea optimă a resurselor. Bunăstarea cetăţenilor este inseparabilă de starea de sănătate, în primul aceasta stă la baza faptului dacă populaţia judeţeană poate şi este dispusă să depună eforturi în favoarea comunităţii, şi dacă pot desfăşoară activităţi calitative şi inovative în domeniile de specialitate în care activează. Conform sistemului de valori european, cel mai important obiectiv al statului şi al autorităţilor este creşterea şi îmbunătăţirea nivelului de trai şi a stării de sănătate a cetăţenilor. O societate cu o stare de sănătate favorabilă este capabilă de să realizeze obiective mai importante şi poate constitui o comunitate competitivă. Sportul, ca element principal al vieţii de zi cu zi şi prin efectul său de educare a populaţiei, este contribuie la formarea proceselor sociale, având efect astfel şi asupra viitorului comunităţii respective. Având în vedere toate cele menţionate, susţinerea practicării sportului, încurajarea populaţiei în vederea practicării sporturilor reprezintă obiective importante pentru Consiliul Judeţean Harghita. Obiectivul prezentului document este ca, pornind de la situaţia actuală din domeniul sportului, să formulăm imaginea de viitor a sportului din judeţul Harghita şi să formulăm obiective pentru diferitele ramuri sportive (sport de performanţă, sport de agrement şi sport şcolar). Asemănător fiecărui domeniu de dezvoltare şi în cazul sportului este indispensabilă formularea priorităţilor şi desemnarea căilor de dezvoltare planificate. În afara acestora nu se poate asigura utilizarea eficientă a resurselor comunităţii, iar lipsa măsurilor/iniţiativelor complementare poate oferi doar rezultate ocazionale ceea ce nu poate conduce la poziţionarea sportului din judeţ pe o cale de dezvoltare. Trecerea în revistă a stării actuale a sportului din judeţ oferă un cadru pentru folosirea eficientă/sincronizată a resurselor materiale, financiare şi umane existente în cadrul diferitelor instituţii şi organizaţii care desfăşoară activităţi sportive pe teritoriul judeţului.

Descarcă documentul complet

 

 

 
 
Înapoi
 
 

Contact
Str. Eroilor Nr. 7, Miercurea Ciuc, Harghita
Tel/Fax: +4 0266 371 672, +4 0266 371 772
E-mail: djst.harghita@mts.ro