GO
 
 
Tineret ➛ Programe tineret ➛ Concurs Local Proiecte de Tineret
 
Concurs Local Proiecte de Tineret - 2019 - Pályázati Felhívás
2019-04-22
 

 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita organizează în perioada 22.04- 25.10.2019, Concursul local de proiecte de tineret 2019.

  • Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2019 tema este ” Stimularea implicării tinerilor în viața societății”, cu următoarele priorități: Informarea și consilierea profesională a tinerilor, precum și dezvoltarea de activități vocaționale în vederea ocupării; Susținerea inițiativelor de integrare socială a tinerilor proveniți din medii dezavantajate (mediul rural, romi, tineri cu dizabilități, tineri fără adăpost, NEETs); Diversificarea și dezvoltarea de acțiuni specifice de voluntariat, educație civică și implicare socială; Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură;  Dezvoltarea de proiecte de educație pentru sănătate în vederea promovării unui stil de viață sănătos.

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2019 este de 21.120 lei.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2019 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002. Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social/ filială în județul Harghita.

Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul local de proiecte de tineret 2019.

Perioade: depunerea dosarului de concurs: 02-21.05.2019, între orele 08:30 -16:00 de luni până joi și între orele 08:30-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST Harghita din Miercurea Ciuc, str. Eroilor nr. 7. Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 22-24.05.2019; afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrativeși a eligibilității proiectului: 27.05.2019; depunerea completărilor: 28.05-03.06.2019; verificarea completărilor depuse: 04-05.06.2019; afișarea rezultatelor etapei de verificare a conformității administrativeși a eligibilității proiectului: 06.06.2019; depunerea contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului:07-12.06.2019; analiza contestațiilor depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 13-18. 06.2019; afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru  etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 18.06.2019; etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 19-21.06. 2019; afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 21.06.2019; depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 24-27.06.2019; analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 28.06- 02.07.2019; afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor și a rezultatelor finale: 03.07.2019. perioada de desfășurare a a proiectelor de tineret: 22.07- 25.10.2019. Contestațiile la concursul local se depun pe adresa de mail concurs.proiecte@mts.ro

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST Harghita (www.djsthr.ro) sau de la adresa de mail djst.harghita@mts.ro.  

Documentele pot fi descărcate aici: Documente CLPT 2019
 
 
 
Înapoi
 
 

Contact
Str. Eroilor Nr. 7, Miercurea Ciuc, Harghita
Tel/Fax: +4 0266 371 672, +4 0266 371 772
E-mail: djst.harghita@mts.ro