GO
 
 
Sport ➛ Concurs Local Proiecte de Sport
 
Concurs Local Proiecte de Sport 2019
2019-05-27
 

 

ANUNŢ CONCURS LOCAL DE PROIECTE DIN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL ROMÂNIA ÎN MIȘCARE 2019

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita, cu sediul în Miercurea Ciuc, str.Eroilor nr.7, organizează în perioada 24.06 - 26.07.2019 Concursul local de proiecte din cadrul Programului național „România în Mișcare” 2019, sub-programul P5-1 „Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive”, procedură organizată, conform Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulteroare și a Ghidului elaborat de MTS.

Bugetul alocat acestui Concurs local de proiecte în 2019 este de 45.000 de lei.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte sportive sunt structurile sportive care au secții sportive, afiliate la federațiile sportive naționale sau asociații județene pe ramură de sport.

Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social în județul Harghita.

Valoarea finanțării solicitate/proiect se va încadra între 3.000-9.000 de lei, cu o cofinanțare de 10% din partea beneficiarului, cel mult 5 proiecte, pentru fiecare județ, inclusiv pentru municipiul București.

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte din partea structurilor sportive de drept privat din judeţul Harghita  este 24 iunie – 8 iulie 2019, prin poștă sau personal la sediul D.J.S.T.Harghita;

Verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară respectiv transmitere de eventuale clarificări se va face în perioada 9-12 iulie 2019;

Evaluarea propunerilor de proiecte şi atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se va realiza în perioada 15-19 iulie 2019;

Afişarea rezultatelor, respectiv comunicarea acestora către structurile care au depus proiecte se va face în ziua de 22 iulie 2019, iar în perioada 22-26 iulie 2019, vor fi primite eventualele contestaţii;

Soluţionarea eventualelor contestaţii se va face de către Comisia de contestaţii din cadrul MTS, în perioada 29-30 iulie 2019;

Publicarea rezultatelor finale de atribuire a contractelor de finanţare se va face în data de 31 iulie 2019;

Încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă cu structurile sportive, cărora li s-au atribuit fonduri se va face în perioada 1-2 august 2019;

Implementarea proiectelor, respectiv organizarea competiţiilor sportive se va face în perioada 2 august – 10 decembrie 2019. 

Contestațiile la concursul local de proiecte sportive se depun la sediul MTS din str.Vasile Conta nr.16, sector 2, București, România.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv ghidul, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), sau de la adresa de e-mail djst.harghita@mts.ro.

Documentele necesare pot fi descărcate aici: Documente Concurs Local Sport 2019

 
 
Înapoi