GO
 
 
Sport ➛ Concurs Local Proiecte de Sport
 
Concurs Local Proiecte de Sport 2018
2018-07-18
 

ANUNŢ CONCURS LOCAL DE PROIECTE DIN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL ROMÂNIA ÎN MIȘCARE 2018

 Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita organizează în perioada 10.07-20.08.2018 Concursul local de proiecte din cadrul Programului național „România în Mișcare” 2018, sub-programul P5-1 „Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive”, procedură organizată, conform Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare și a Ghidului elaborat de MTS.

Bugetul alocat acestui Concurs local de proiecte în 2018 este de 63.000 de lei.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte sportive sunt structurile sportive care au secții sportive, afiliate la federațiile sportive naționale sau asociații județene pe ramură de sport.

Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social în județul Harghita.

Valoarea finanțării solicitate/proiect se va încadra între 5000-9000 de lei pentru jocuri sportive și 3000-9000 de lei pentru sporturi individuale, cu o cofinanțare de 10 % din partea beneficiarului.

Publicarea anunţului în Monitorul Oficial, pe site-ul DJST Harghita şi în presa locală 10 iulie 2018;

Publicarea anunţului de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, acordate structurilor sportive din judeţul Harghita, se va face în perioada 10- 20 iulie 2018;

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte din partea structurilor sportive de drept privat din judeţul Harghita  este 20 iulie- 15 august 2018;

Verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară respectiv transmitere de eventuale clarificări se va face în perioada 16-20 august 2018;

Evaluarea propunerilor de proiecte şi atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se va realiza în perioada 21-24 august 2018;

Afişarea rezultatelor, respectiv comunicarea acestora către structurile care au depus proiecte se va face în ziua de 24 august 2018, iar în perioada 27-31 august 2018, vor fi primite eventualele contestaţii;

Soluţionarea eventualelor contestaţii se va face de către Comisia de contestaţii din cadrul MTS, în perioada 1-15 septembrie 2018;

Publicarea rezultatelor finale de atribuire a contractelor de finanţare se va face în data de 20 septembrie 2018;

Încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă cu structurile sportive, cărora s-a atribuit fonduri se va face în perioada 25-28 septembrie 2018;

Implementarea proiectelor, respectiv organizarea competiţiilor sportive se va face în perioada 01 octombrie – 17 decembrie 2018. 

Contestațiile la concursul local de proiecte sportive se depun la sediul MTS din str.Vasile Conta nr.16, sector 2, București, România.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv ghidul, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), sau de la adresa de e-mail djst.harghita@mts.ro.

Documentele necesare pot fi descărcate aici: Documente Concurs Local Sport 2018

 

 

 

 
 
Înapoi