GO
 
 
Informații de interes public ➛ Comunicate
 
IMPORTANT!!! În anul 2020 MTS nu va organiza/ finanţa tabere.
2020-07-03
 

Având în vedere:

adresa Institutului Naţional de Sănătate Publică 9594/ 26.06.2020, înregistrată la Ministerul Tineretului şi Sportului ( Direcţia Activităţi pentru Studenţi) cu nr. 466/ 30.06

Prin prezenta vă comunicăm faptul că în anul 2020, până la emiterea de noi dispoziţii legale, Ministerul Tineretului şi Sportului nu va organiza/ finanţa tabere.

Adresa MTS

 
 
Înapoi